Fotky z preventívnych prednášok na stredných školách v Liptovskom Mikuláši  a v Lipovskom Hrádku na témy zamerané na vzťahy, domáce násilie,  pornografia a zdravú rodinu. Prednášky boli realizované v spolupráci  s organizáciami Acet SR, EXITtour a Tlakový hrniec  v rámci tohtoročnej  kampane NTM.