Manželstvo má zmysel

Celoživotné spolužitie muža a ženy je model, na ktorom je založená ľudská spoločnosť. Prináša bezpečie, prijatie a zmysluplné medziľudské vzťahy. Rozdielnosť muža a ženy, ich odlišné povahy, vlastnosti, či kultúrne a rodinné pozadie sú obrovským prínosom, pretože sa môžu dopĺňať a podporovať jeden druhého v jeho slabších stránkach.

Rozdielnosť je však aj rizikom, že ju niektorý z nich bude vnímať ako ohrozenie a bude sa snažiť zmeniť toho druhého na svoj obraz. Býva to tak najmä vtedy, keď jeden alebo obaja manželia vstupujú do manželstva s cieľom čo najviac dostať, namiesto dať.

Človek podľa viacerých výskumov prežíva šťastie vtedy, ak sa cíti byť milovaný a cíti, že jeho život je zmysluplný. Napĺňanie potrieb manželského partnera dáva životu zmysel a ak ten druhý odpovedá rovnakou mincou, človek cíti lásku. V manželstve som tu pre Teba a Ty si tu pre mňa. Je to opak sebeckého spôsobu života, keď sa človek stará v prvom rade o seba a ostatných si všíma iba vtedy, keď ich potrebuje.