S nápadom vyslať do spoločnosti pozitívny signál na podporu manželstva, do manželských vzťahov svieže impulzy a zmobilizovať k tomu obyčajných aj vplyvných ľudí, prišiel Richard Kane v Anglicku roku 1997. Odtiaľ sa toto hnutie rozšírilo do mnohých krajín Európy, Austrálie aj USA.

V roku 2011 sa k tejto myšlienke po prvýkrát oficiálne pripojilo aj Slovensko. Liptovský Mikuláš bol jedným z prvých miest, ktoré sa k tejto kampani pridali, a preto tento rok písal Národný týždeň manželstva (NTM) v našom meste paralelne s NTM na Slovensku od 11. – 18. februára 2018 už svoju ôsmu stránku.

V duchu tohtoročného motta „Manželstvo ako umenie lásky“ sa aj mikulášsky organizátori (medzi nimi aj zástupcovia nášho zboru) snažili inšpirovať manželské páry pestrou ponukou zaujímavých podujatí. Týždeň začínal kulinársky a hudobne ladenou romantickou večerou, pokračoval interaktívnou ukážkou baristického umenia prípravy dobrej kávy, ako aj umením sa zabávať pri kvíze a párových súťažiach, až skončil pri krasokorčuľovaním odštartovanom rodinnom korčuľovaní. V spolupráci s Múzeom Janka Kráľa sa páry, ale aj verejnosť mohli v priestoroch Tatrína oboznámiť s príbehmi významných mikulášskych manželstiev ako boli Hodžovci, Stodolovci či Martinčekovci (výstava pokračuje až do konca mája) a rodiny s deťmi sa zas mali možnosť „ponoriť“ do sveta hlbokomorských rozprávok v Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa (výstava pokračuje do konca marca). Obe tieto inštitúcie poskytli v rámci NTM spomínané výstavy pre manželov zdarma.

Viac o Národnom týždni manželstva 2018 na Slovensku nájdete na stránke www.ntm.sk a o NTM v Liptovskom Mikuláši na stránke www.ntmlm.sk